נשים.ביז לדף הבית
  | אינדקס עסקים נשים ביז | פורומים נשים ועסקים | אינדקס המאמרים |
 
 

פאנג שואי לזוגיות דורית זיני
דר נאוה בויום באנר ליד חדש
מיסטיקה
pazitnuni
קורס להכשרת דירקטוריות -חדש!!!
"המרכז להכשרת נשים בעסקים" ו"אוניברסיטת בר-אילן"- המרכז להשתלמויות, חברו להקמתו של קורס להכשרת נשים בלבד- לכהונה בדירקטוריונים, מתוך הכרה באי השוויון המתקיים בפועל בשוק העבודה ובדירקטוריונים הממשלתיים והציבוריים, בשל אי אכיפת החוק, כמו גם בערך המוסף שנשים מביאות עימן למשרות ניהוליות.
מאת: חלי פרידמן - מרצה לניהול, דיירקטורית, יו"ר מעגל נשים
 

קורס להכשרת דירקטוריות -חדש!!

פתיחת מחזור חדש: 23 דצמבר 2009 בשעה 16.00

"המרכז להכשרת  נשים בעסקים"  ו"אוניברסיטת בר-אילן"- המרכז להשתלמויות, חברו להקמתו של קורס להכשרת נשים בלבד- לכהונה בדירקטוריונים, מתוך הכרה באי השוויון המתקיים בפועל בשוק העבודה ובדירקטוריונים הממשלתיים והציבוריים, בשל אי אכיפת החוק,  כמו גם בערך המוסף שנשים מביאות עימן למשרות ניהוליות.

שני ארגוני נשים מובילים, שפעילותם עולה בקנה אחד עם מטרות "המרכז להכשרת נשים" ואתר הנשים "אסימון" המהווה רשת חברתית לנשים, הינם שותפים ליזמה זו, ומקדמים בברכה ההזדמנות להכשיר נשים איכותיות לכהונה בדירקטוריונים:

  • עמותת כ"ן (כח נשים לקידום מנהיגות נשים בישראל) , המקדמת נשים לפוליטיקה ולמוקדי קבלת החלטות. העמותה פועלת למען ייצוג שווייוני לנשים , ומעודדת התמודדות נשים במערכות הבחירות המקומיות והארציות, לצורך השפעה על אופי הממסד הפוליטי ועל ייצוג הולם לנשים על פי יחסן באוכלוסיה- 51%.
  • עמותת נטע (נשים לטובת עתידן) – הפועלת כמרכז רב תחומי לפיתוח קריירה לנשים אקדמאיות ולנשים בעלות ניסיון ניהולי,  ומסייעת באמצעות הקניית ידע, כלים ומיומנויות למימוש שאיפותיהן המקצועיות של נשים, לקידום השיח הציבורי בנושא נשים בעולם העבודה ולהעלאת השוויון המגדרי ויצירת שינוי באקלים הארגוני-חברתי בעולם העבודה. בקורס נתוודע למדד נטע®, הבוחן מנקודת מבט מגדרית, היבטים מרכזיים בתרבות הארגונית ברמת העובדים/ות וההנהלה.

שליחת מייל להרשמה

לטופס ההרשמה

באמצעות ניתוח תוצאות המדד יכולים ארגונים וחברות עסקיות להגדיל את מימוש הפוטנציאל המקצועי של עובדיהם . נתמקד בניתוח הגורמים המעכבים נשים מהתפתחות מקצועית, תוך פרישת מגוון כלים ומיומנויות להתמודדות עם גורמים אלה.

  • אסימון, אתר הנשים של ישראל – מהווה פלטפורמה לנשים להתעדכן, ליצור קשרים, להביע דעה ולהתבטא באמצעות מגוון רחב של ערוצי תוכן, קשרים באסימון – רשת חברתית לנשים שמאפשרת ליצור קשרים חברתיים ועסקיים, פורומים בלוגים ועוד.  משתתפות הקורס להכשרת דירקטוריות  מוזמנות להצטרף לפורום של הקורס באתר- להתעדכן, לקבל הודעות, לקרוא כתבות ולהביע עמדות.  כמו"כ משתתפות הקורס מוזמנות להשתתף בפרויקט ייחודי של אתר "אסימון" - פסיפס הנשים הישראלי-  שמטרתו לשקף את היופי, העוצמה והעשייה של האישה הישראלית. www.asimon.co.il

היזמות להכשרת נשים באמצעות לימודי הקורס להכשרת דירקטוריות הינה בעלת ערכים מוספים  רבים וייחודיים ביחס לקורסים הקיימים בשוק בזכות עמותות הנשים הפועלות בקרב אוכלוסיות היעד ובזכות היתרונות שלהלן :

 * מרכז ההשמה של "המרכז להכשרת נשים בעסקים"-לראשונה , לצד לימודים והכשרה מוקם מרכז השמה אשר עושה התאמה בין בוגרות הקורס ועולם העסקים- חברות עסקיות/ארגונים המעוניינים לגייס ולמנות לשורותיהן דירקטוריות על בסיס כישוריהן הספציפיים, לרבות הכשרתן בקורס . כל בוגרת שלנו תהיה זכאית להצטרף למרכז ההשמה, ובכך להגביר סיכוייה על בסיס כישוריה ומיומנויותיה להתמנות לכהונת דירקטורית.                                                                              

* "מועדון פורום נשות עסקים"- בוגרות הקורס תהיינה חברות במועדון "פורום נשות עסקים" של המרכז להכשרת נשים בעסקים, תוזמנה לאירועים – ימי עיון, כנסים וקורסי המשך . בוגרות הקורס תוכלנה לפתח יוזמות להכשרות וללימודים עפ"י דרישת קבוצת לקוחות, ובכך לשדרג מיומנויות ממוקדות נדרשות.

* פורום משתתפות ובוגרות הקורס באתר "אסימון"- בקרוב ייפתח פורום – פורטל ב"אתר אסימון" – אתר הנשים של ישראל , המהווה רשת חברתית פעילה לנשים ליצירת קשרים עסקיים וחברתיים. בפורטל בו יפורסמו מאמרים, דעות, והזדמנות ליצירת networking  להעצמת הכוח הנשי במישור התעסוקתי.

* השדולה בכנסת למען קידום נשים בעולם התעסוקה – "המרכז להכשרת נשים בעסקים" חברות בלובי החברתי של השדולה למען קידום נשים בעולם התעסוקה בראשותה של                                                                                                     

חה"כ אורית זוארץ ("קדימה")- . המרכז יקדם מטרותיו  למען קידום נשים מישרות בדירקטוריונים גם בפורום זה, ובתוך כך יקדם את אכיפת  החוק לייצוג שיוויוני לנשים גם בחברות הממשלתיות. משתתפות הקורס תהיינה מוזמנת מעת לעת לדיונים בכנסת, ותהא זו הזדמנות לבוגרות המעוניינות להרחיב פעילותן גם במישור הציבורי.

* כנס סיום הלימודים – נרשמות קורס תוזמנה לכנס בסיום הלימודים, בעריכת עמותת כ"ן- כוח נשים,עמותת נטע ואסימון, בשיתוף החוג למיגדר - אוניברסיטת בר אילן, נבחרות ציבור ונשים מובילות דעת קהל. הכנס יתקיים ב- 1 בפברואר 2010 ב"אולם פלדמן" באוניברסיטת בר-אילן. (פרטים בהמשך)

* סיור בכנסת- בתום הקורס יוצע לבוגרות המעוניינות יום סיור בכנסת, מפגש עם ח"כיות ושרות, והשתתפות בדיון /בהרצאה בנושא מגדרי.  

* תכנים ייחודיים מוספים בתכנית הלימודים לקורס - הקורס מקיף את התכנים המוקפדים בתורות הניהוליות הנדרשות לעבודת הדירקטור, לרבות היבטים משפטיים, פיננסיים, אתיקה וכמובן יעסוק בסוגיה החשובה – אחריות דירקטורים.

בקורס ירצו מספר מרצים אורחים, מהמובילים בתחומם, המהווים נציגים של עולמות ההשמה לדירקטורים, וייתרמו בעצמם למאמץ להשמה מוגברת של נשים ראויות לתפקידי דירקטוריות.:

 

-          השר פרופ' אבישי ברוורמן

-          חה"כ אורית זוארץ- יו"ר השדולה בכנסת לקידום נשים בעולם התעסוקה ("קדימה")

-          מר דוד בנימין – מנכ"ל עירית רמת-גן ויו"ר פורום המנכ"לים של הרשויות המקומיות

-          אורית רישפי- דח"צית, חברת הנהלת כ"ן- כוח נשים – "אפקטיביות הכהונה- מגדר ופוליטיקה בדירקטוריון"

-          ד"ר יעל יצחקי – מנכ"ל עמותת נטע- "אקלים ארגוני מעודד נשים"- מדד נטע

-          ד"ר ענת הרבסט- החוג למגדר, אוניברסיטת "בר-אילן- "נשים בעולם העבודה"

 

(* ייתכנו שינויים בשמות המרצים האורחים)

 

כמו"כ בקורס משולבות שתי סדנאות,  ששמות דגש מגדרי על פעילות חברי דירקטוריונים ומתייחסות לחסמים ולהיבטים המעכבים יכולות מלהגיע להצלחה:

-          סדנא לקבלת החלטות-הבדלים מגדריים בין נשים לגברים כולל סימולציות – (סדנא המחזקת את היכולת והתובנות לקבל החלטות איכותיות בצמתים חשובים בחיי העבודה ובעבודת הדירקטור)

-          סדנא לזיהוי מקורות כוח, עוצמה ויכולת ההשפעה – סדנא ייחודית להתמרה ולהעצמה – הכול אודות התדמית האישית, "טיפים" – כיצד להתראיין וכיצד להציג עצמי באופן נכון ואיכותי, אינטליגנציה רגשית-"הטנגו שבין שכל ורגש- איך שולטים בזה?" – סדנא כוללת משחקי תפקידים, סימולציות.

  • הסדנאות תועברנה ע"י המרצות:

-          גב' נירית תושב-אייכנר- דוקטורנטית למגדר, יועצת ארגונית, מנחה מגשרת ומאמנת.

-          גב' דורית קוסטו - m.b.a))- דירקטורית, מרצה בתחום העצמת נשים

 

 מועד חדש: 23 דצמבר 2009 - בשעה 16.00 נפתחה ההרשמה!

יתקיים במהלך 17 מפגשים,בהיקף 70 שעות לימוד (אקדמיות) בימי ד' בשעות אחה"צ – 17:00-20:15 (4 שעות אקדמיות).

(שני מפגשים ייוחדו להרצאות אורחים ויתארכו בשעת לימודים אחת בכל מפגש- 17:00-21:15.

(יפורט בסילבוס שיחולק במפגש פתיחת הקורס)

הלימודים יתקיימו ב"שנקר", בית הספר להנדסאים, רח' חיים לבנון 30 רמת אביב, ת"א. 

 

מחיר הקורס – 2,850 ₪ + 150 ₪ דמי רישום ( ניתן לחלק לתשלומים)

ניתן למלא את טופס הרישום בתשלום 250  ₪ בלבד, כדי להבטיח מקום בקורס.

בחג החנוכה לא יתקיימו לימודים.

 

 *** ההרשמה בעיצומה!

שליחת מייל להרשמה

לטופס ההרשמה

בברכה, 

          חלי פרידמןm.b.a                              רויטל בן-נתןm.b.a

מרצה לניהול, דירקטורית                           מנכ"ל דרך המשי

                                            יועצת ארגונית  , יו"ר "מעגל נשים" 

מנכ"ליות משותפות "המרכז להכשרת נשים בעסקים"

 

 

 


עוד מאמרים של: חלי פרידמן
מאמר זה נצפה: 3940 פעמים

הוסף תגובה
  שאו ברכה על יוזמה נהדרת!
  דורית זיני , חדרה    (25/09/2009   15:01)
   

חיפוש במאמרים  

 
מבזקים מנשים.ביז  

ליצירת קשר - שליחת מייל

"נשים ביז אירועים" הצטרפי לניוזלטר אחד שישאיר אותך בעניינים... כל אירוע חשוב לנשות עסקים, אירועי המיועד לנשים והמתוכנן ע"י נשים. ההרשמה חינם!

עמלנו רבות להפקת פרויקט ״חרות על ליבי״ פרוייקט במסגרתו התראיינו בעלות עסקים מהי עבורן חרות בעסק

אשת עסקים! יש לך אירוע מתוכנן עבור נשים? פני אלינו ואנו נפרסם את הארוע שלך..."נשים ביז אירועים" חדש!!!

רוצה להשיג יותר בפרסום באינטרנט? זה הזמן לפרסם בפורטל "נשים נקודה ביז" בעלות אפקטיבית .

רוצה להופיע ב"פגישה ב-4 עיניים"? למילוי השאלון המורחב שלנו... לא לשכוח לצרף תמונה!

פורטל לנשות עסקים  
לדף הבית
אודותינו
 
עסקים וכרטיסי ביקור  
כרטיסי עסקים
קורסים | סדנאות | ימי עיון
שדרות העסקים
קופונים ומבצעים
Networking קבוצות
 
מאמרים  
מאמרים חדשים
ניוזלטר בדיוור ישיר
אינדקס מאמרים
אינדקס כותבים
נשים | סיפורי הצלחה
עשרת הדיברות
בלוגים
 
לוחות מידע  
לוח אירועים
לוח מודעות
לוח אתרים
 
פורום נשים ביז  
נשים עצמאיות התפתחות אישית
נשים בעבודה
כלכלת המשפחה
בחזרה למעגל העבודה
ליווי עסקי ושיווקי
מיניות וזוגיות
בריאות ותזונה
ייעוץ והכוונה מקצועית
עסקים בראייה משפטית
קוסמטיקה ואסטתיקה
 
פינת המומחים  
איילת גרינברג | לצאת מהבלאגן
אירית רוטרובין | יעוץ קריירה
אמנון סער | נומרולוגיה קבלית
ורדה לב אש | מיניות האישה
בני מרגליות | אימון לפריצת דרך
יונה מאור | הדיאטנית שלך
יעל לוטן | אסטרטגיה תדמיתית
יערה הולצמן | המילה האחרונה
ליב"ה | עצמאות כלכלית
משולחנה של דר' קרול מקול
עפרה פסל | ניהול קשרים מניבים
צביקה ברגמן | שוק ההון
ריקי לנגברג - תזונה נכונה
שי וייסברג | לב חושב מוח אוהב
 
מידע שימושי  
משרדי ממשלה
רכבת ישראל
נחיתות נתב"ג
 
סקר  
האם את ספונטנית?
שמחה לכל הצעה לא שגרתית
תלוי במה מדובר...
רק אם היוזמה היא שלי...
מה זה ספונטנית?
 
  הצבעתך תרשם פעם אחת
הוקם ע"י סטודיו דקל - עיצוב אתרים © כל הזכויות שמורות