נשים.ביז לדף הבית
  | אינדקס עסקים נשים ביז | פורומים נשים ועסקים | אינדקס המאמרים |
 
 

פאנג שואי לזוגיות דורית זיני
pazitnuni
מיסטיקה
דר נאוה בויום באנר ליד חדש
מחליפים קרן פנסיה- שאלות ותשובות
מעבר בין קרנות הפנסיה, אפשרות שניתנת היום לכל המבוטחים שחוסכים בקרנות הפנסיה החדשות, איך עושים את זה ולמה כדאי להחליף קרן פנסיה? לאחרונה מוביל אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, מהלך על פיו, מבוטחי קרנות הפנסיה החוסכים כספים בקרנות החדשות....
מאת: דודו נפתלי - סוכן ביטוח בכיר
 

מחליפים קרן פנסיה- שאלות ותשובות

מעבר בין קרנות הפנסיה, אפשרות שניתנת היום לכל המבוטחים שחוסכים בקרנות הפנסיה החדשות, איך עושים את זה ולמה כדאי להחליף קרן פנסיה?
לאחרונה מוביל אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, מהלך על פיו, מבוטחי קרנות הפנסיה החוסכים כספים בקרנות החדשות, יוכלו לעבור בין קרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת מבלי לפגוע בזכויות הפנסיה שנצברו לזכותם.
לפיכך, מבוטחים שיירצו לשנות את קרן הפנסיה, יוכלו להעביר את כספי החיסכון הפנסיוני שצברו בקרנות החדשות שהוקמו בשנת 1995 לקרנות מתחרות.
עד ההסדרה של עניין זה, מבוטח שרצה מסיבה כזאת או אחרת להחליף את קרן הפנסיה שבה היה מבוטח, היה למעשה, צריך להתחיל את הביטוח הפנסיוני שלו מחדש וללא אפשרות להעביר את החיסכון הפנסיוני שצבר בקרן הקודמת לקרן החדשה.
עתה, עם יישום הוראות הממונה על אגף שוק ההון באוצר, מועברים כספי המבוטח החוסך לקרן החדשה מבלי לפגוע ברצף הביטוחי.  

הסיבות למעבר מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת?
הסיבות העיקריות לרצון לעבור מקרן פנסיה אחת לקרן פנסיה אחרת הינם: החלפת מקום עבודה , אי שביעות רצון מניהול קרן הפנסיה שבה מתקיים הביטוח (החסכון הפנסיוני), והבדלים בתקנות הקרן.

אי שביעות רצון, על מה?
בקרנות הפנסיה החדשות, גובה הפנסיה שמקבל המבוטח תלוי ברמת הניהול, הן בתחום ניהול ההשקעות והן בתחום ניהול הסיכונים הביטוחיים. איכות הניהול באה לידי ביטוי במצבה האקטוארי של הקרן, שמשפיע על גובה הפנסיה של כל מבוטח ומבוטח. 

מהם ההבדלים בתקנות?
בקרנות הפנסיה החדשות ישנם הבדלים בהגדרות השונות המופיעות בתקנות, לרבות היקף הכיסויים ואיכותם לאורך תקופת החסכון - מגוון מסלולי הפנסיה האפשריים, הכיסוי הביטוחי לנכות ושאירים, התייחסות מיוחדת למצב משפחתי משתנה ועוד. 
   
האם המעבר מקרן אחת לאחרת כרוך בתשלום?
המעבר לקרן חדשה אינו כרוך בתשלום כלשהו ונבנה כך שהמבוטח אדיש מבחינת עלויות המעבר, כל זאת בכדי למנוע מצב בו מבוטחים ימנעו לעבור מקרן לקרן בגלל שיקולי עלות המעבר עצמו.

מה עלי לעשות בכדי לעבור לקרן פנסיה אחרת?
מבוטח המבקש לעבור מקרן פנסיה אחת לקרן אחרת יפנה לקרן הפנסיה החדשה אליה הוא מעוניין לעבור ויחתום על כתב התחייבות בלתי חוזרת שתתן לו הקרן החדשה. הקרן החדשה אמורה אף היא לחתום על כך שהיא מתחייבת לבטח את המבוטח העובר. את הטפסים הללו אמורה קרן הפנסיה החדשה (אליה מצטרף המבוטח) לשלוח  לקרן הקודמת. 

למה הכוונה כתב התחייבות בלתי חוזרת?
הכוונה היא שהחלטת המבוטח לעבור לקרן פנסיה אחרת מרגע קבלתה יחד עם הודעת הקרן החדשה לפיה היא מקבלת את המבוטח אליה, היא סופית ומחייבת.
הסיבה לכתב ההתחייבות הבלתי חוזרת היא מניעת מצב של חוסר וודאות מצד המבוטח לגבי קרן הפנסיה האחראית על ביטוחו.

האם כתוצאה מהמעבר לקרן חדשה אחרת עשויים מעבידי או ועד העובדים שלי לקבל הטבות כלשהן?
על פי ההוראות לא ניתן לתת הטבה כלשהי למעבידך או לועד העובדים שלך והקרן אליה אתה מבקש לעבור מתחייבת לכך בכתב בנספח הצמוד לכתב ההתחייבות שלך.

מה יקרה לאחר הצטרפותי לקרן החדשה וקודם להעברת הכסף בין הקרנות?
מן הרגע בו נחתם כתב ההתחייבות על ידך ועל ידי הקרן אליה אתה מבקש לעבור אתה הופך למבוטח שלה לכל דבר ועניין, גם אם הכסף מהקרן הקודמת טרם הועבר הלכה למעשה לקרן החדשה.
לפיכך, אתה מוגן לאורך כל התהליך ואין סכנה של "נפילה בין הכיסאות" והישארות ללא ביטוח.


איך ניתן לדעת מה הסכום המועבר מהקרן הקודמת?
בהתאם לכללים החדשים של קרנות הפנסיה החדשות הסכום המועבר שווה ליתרה הצבורה שלך  בקרן הקודמת.
לפיכך, הקרן אליה יועברו הכספים תזקוף לזכותך את מלוא הסכום שהועבר. (מועדי העברת הכספים מבוצעים לפי הנחיות אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, משרד האוצר).

בקרן הקודמת יש לי וותק של חמש שנים, האם בקרן החדשה יהיה לי רצף ביטוחי או שתקופת הביטוח תספר מחדש?
לא. הקרן החדשה תתחשב במספר שנות הביטוח בקרן הקודמת והעמית לא יידרש לצבור תקופת ביטוח מחדש, כך שאם צבר ותק של 5 שנים ומעלה בקרן הקודמת, יהיה מבוטח מהיום הראשון.
חשוב לדעת כי הביטוח בקרן פנסיה חדשה הוא מהיום הראשון, למעט מקרי מוות או נכות שנגרמו כתוצאה ממחלה שהייתה לעמית לפני הצטרפותו לקרן, במקרים אלו יש צורך בתקופת ביטוח של 5 שנים.

באיזה תדירות יתאפשר המעבר מקרן לקרן?
החל מ 1/11/2005 אין מגבלה של זמן או וותק מינימאלי.

אני מבוטח בקרן פנסיה במסגרת הסכם קיבוצי, האם ייתכן שיעבירו אותי לקרן פנסיה אחרת מבלי שאדע?
לא!  ההוראות מחייבות הודעה והסכמה של כל מבוטח בכל הקשור למעבר מקרן לקרן. הדבר נכון גם לגבי עמיתים שהצטרפו לקרן הפנסיה במסגרת הסכם קיבוצי או כל הסכם אחר.

התחלתי לאחרונה לעבוד במקום עבודה חדש המשלם עבורי כספים לקרן פנסיה חדשה. לפני מספר שנים שילמתי כספים לקרן חדשה אחרת כאשר עבדתי במקום עבודה שנסגר, האם אוכל להעביר את הכספים שנצברו שם לקרן החדשה בה אני מבוטח?
כן. בקשתך להעברת כספים כוללת את כל הסכום שנצבר לזכותך בקרן ממנה אתה מבקש לעבור אך הקרן המעבירה מחויבת לפנות למעבידך הקודם ולבקש את הסכמתו להעברת הכספים. אם מעבידך הקודם לא יתנגד להעברת הכספים תוך 60 יום יועברו הכספים לקרן החדשה אליה הצטרפת. 


מקור- אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון, משרד האוצר

לכרטיס התדמית של דודו נפתלי

לכרטיסי עסקים : ביטוח וביטוח פנסיוני


עוד מאמרים בנושא: ביטוח וביטוח פנסיוני
עוד מאמרים של: דודו נפתלי
מאמר זה נצפה: 3130 פעמים

הוסף תגובה
  יפה מאד!   ל"ת
  חיים, חיפה    (23/07/2008   11:34)
  יפה מאוד   ל"ת
  חיים, ירושלים    (23/07/2008   11:37)
  יפה מאוד   ל"ת
  חיים, גבעתיים    (23/07/2008   11:54)
  יפה מאוד   ל"ת
  אריה, רמן גן    (23/07/2008   11:54)
   

חיפוש במאמרים  

 
מבזקים מנשים.ביז  

ליצירת קשר - שליחת מייל

"נשים ביז אירועים" הצטרפי לניוזלטר אחד שישאיר אותך בעניינים... כל אירוע חשוב לנשות עסקים, אירועי המיועד לנשים והמתוכנן ע"י נשים. ההרשמה חינם!

עמלנו רבות להפקת פרויקט ״חרות על ליבי״ פרוייקט במסגרתו התראיינו בעלות עסקים מהי עבורן חרות בעסק

אשת עסקים! יש לך אירוע מתוכנן עבור נשים? פני אלינו ואנו נפרסם את הארוע שלך..."נשים ביז אירועים" חדש!!!

רוצה להשיג יותר בפרסום באינטרנט? זה הזמן לפרסם בפורטל "נשים נקודה ביז" בעלות אפקטיבית .

רוצה להופיע ב"פגישה ב-4 עיניים"? למילוי השאלון המורחב שלנו... לא לשכוח לצרף תמונה!

פורטל לנשות עסקים  
לדף הבית
אודותינו
 
עסקים וכרטיסי ביקור  
כרטיסי עסקים
קורסים | סדנאות | ימי עיון
שדרות העסקים
קופונים ומבצעים
Networking קבוצות
 
מאמרים  
מאמרים חדשים
ניוזלטר בדיוור ישיר
אינדקס מאמרים
אינדקס כותבים
נשים | סיפורי הצלחה
עשרת הדיברות
בלוגים
 
לוחות מידע  
לוח אירועים
לוח מודעות
לוח אתרים
 
פורום נשים ביז  
נשים עצמאיות התפתחות אישית
נשים בעבודה
כלכלת המשפחה
בחזרה למעגל העבודה
ליווי עסקי ושיווקי
מיניות וזוגיות
בריאות ותזונה
ייעוץ והכוונה מקצועית
עסקים בראייה משפטית
קוסמטיקה ואסטתיקה
 
פינת המומחים  
איילת גרינברג | לצאת מהבלאגן
אירית רוטרובין | יעוץ קריירה
אמנון סער | נומרולוגיה קבלית
ורדה לב אש | מיניות האישה
בני מרגליות | אימון לפריצת דרך
יונה מאור | הדיאטנית שלך
יעל לוטן | אסטרטגיה תדמיתית
יערה הולצמן | המילה האחרונה
ליב"ה | עצמאות כלכלית
משולחנה של דר' קרול מקול
עפרה פסל | ניהול קשרים מניבים
צביקה ברגמן | שוק ההון
ריקי לנגברג - תזונה נכונה
שי וייסברג | לב חושב מוח אוהב
 
מידע שימושי  
משרדי ממשלה
רכבת ישראל
נחיתות נתב"ג
 
סקר  
האם את ספונטנית?
שמחה לכל הצעה לא שגרתית
תלוי במה מדובר...
רק אם היוזמה היא שלי...
מה זה ספונטנית?
 
  הצבעתך תרשם פעם אחת
הוקם ע"י סטודיו דקל - עיצוב אתרים © כל הזכויות שמורות